Parcul Iuliu Maniu-Fabricii
Aprox. 1075 m (1.1 Km)

Loc amenajat
Aprox. 1158 m (1.2 Km)

Loc de joaca
Aprox. 1319 m (1.3 Km)

Loc de joaca
Aprox. 1678 m (1.7 Km)

Parcul Drumul Taberei
Aprox. 1743 m (1.7 Km)

Parc
Aprox. 1815 m (1.8 Km)

Parcul Targu Neamt
Aprox. 1812 m (1.8 Km)

Parcul Pacii
Aprox. 1866 m (1.9 Km)

Parcul Sfantul Andrei
Aprox. 2076 m (2.1 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 2175 m (2.2 Km)

Parcul Orizont
Aprox. 2201 m (2.2 Km)

Lacul Morii
Aprox. 2178 m (2.2 Km)

Parcul Grozavesti
Aprox. 2248 m (2.2 Km)

Parc Campus Leu
Aprox. 2303 m (2.3 Km)

Parcul Constantin Brancusi
Aprox. 2517 m (2.5 Km)

Loc de joaca
Aprox. 2613 m (2.6 Km)

Gradina Botanica
Aprox. 2780 m (2.8 Km)

Parcul Davila
Aprox. 2873 m (2.9 Km)

Parcul Giulesti
Aprox. 3029 m (3.0 Km)

Campus Grozavesti
Aprox. 3017 m (3.0 Km)