Mega Image Amzei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 306 m (0.3 Km)

Mega Image Iancu de Hunedoara
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 952 m (1.0 Km)

Mega Image Carol
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1376 m (1.4 Km)

Mega Image Eminescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1599 m (1.6 Km)

Mega Image Mosilor
Orar: L-S 07.30 - 23.00, D 08.00 - 23.00
Aprox. 1639 m (1.6 Km)

Mega Image Titulescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1736 m (1.7 Km)

Carrefour Unirii
Orar: 7:00 - 22:00
Aprox. 1809 m (1.8 Km)

Mega Image Lizeanu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1877 m (1.9 Km)

Mega Image Unirii
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1872 m (1.9 Km)

Mega Image Banu Manta
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1910 m (1.9 Km)

Mega Image Lacul Tei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00

Aprox. 2139 m (2.1 Km)

Mega Image Hala Traian
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2102 m (2.1 Km)

Mega Image Obor
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2058 m (2.1 Km)

Mega Image Ion Mincu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2227 m (2.2 Km)

G Market Colentina (Obor)
Orar: 8:00 - 22:00
Aprox. 2339 m (2.3 Km)

Billa Floreasca
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 20:00
Aprox. 2415 m (2.4 Km)

Kaufland Floreasca
Orar: L-S 07.30 - 22.00, D 08.00 - 20.00
Aprox. 2398 m (2.4 Km)

Mega Image Ferdinand
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2440 m (2.4 Km)

Mega Image 13 Septembrie
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2605 m (2.6 Km)

Mega Image Ion Mihalache
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2618 m (2.6 Km)