Mega Image Amzei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 393 m (0.4 Km)

Mega Image Iancu de Hunedoara
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 897 m (0.9 Km)

Mega Image Carol
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1344 m (1.3 Km)

Mega Image Eminescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1521 m (1.5 Km)

Mega Image Mosilor
Orar: L-S 07.30 - 23.00, D 08.00 - 23.00
Aprox. 1565 m (1.6 Km)

Mega Image Titulescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1776 m (1.8 Km)

Mega Image Lizeanu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1777 m (1.8 Km)

Carrefour Unirii
Orar: 7:00 - 22:00
Aprox. 1846 m (1.8 Km)

Mega Image Unirii
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1917 m (1.9 Km)

Mega Image Lacul Tei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00

Aprox. 2041 m (2.0 Km)

Mega Image Obor
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 1962 m (2.0 Km)

Mega Image Banu Manta
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1953 m (2.0 Km)

Mega Image Hala Traian
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2075 m (2.1 Km)

Mega Image Ion Mincu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2244 m (2.2 Km)

G Market Colentina (Obor)
Orar: 8:00 - 22:00
Aprox. 2240 m (2.2 Km)

Billa Floreasca
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 20:00
Aprox. 2328 m (2.3 Km)

Kaufland Floreasca
Orar: L-S 07.30 - 22.00, D 08.00 - 20.00
Aprox. 2308 m (2.3 Km)

Mega Image Ferdinand
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2361 m (2.4 Km)

Kaufland Colentina
Orar: L-S 07.30 ? 22.00, D 08.00 ? 20.00
Aprox. 2590 m (2.6 Km)

Mega Image Ion Mihalache
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2634 m (2.6 Km)