Parcul Regina Maria
Aprox. 188 m (0.2 Km)

Parc
Aprox. 818 m (0.8 Km)

Complexul Sportiv Ciresarii
Aprox. 1050 m (1.0 Km)

Parcul 9 Mai
Aprox. 1086 m (1.1 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 1098 m (1.1 Km)

Kiseleff Park
Aprox. 1243 m (1.2 Km)

Parcul Duca
Aprox. 1200 m (1.2 Km)

Gradina Botanica USAMV
Aprox. 1482 m (1.5 Km)

Parcul Modrogan
Aprox. 1532 m (1.5 Km)

Parcul Garii de Nord
Aprox. 1511 m (1.5 Km)

Campus Grozavesti
Aprox. 1647 m (1.6 Km)

Parc Dendrologic
Aprox. 1568 m (1.6 Km)

Parcul Khalil Gibran
Aprox. 1832 m (1.8 Km)

Lacul Herastrau
Aprox. 1981 m (2.0 Km)

Parcul Brancusi
Aprox. 2056 m (2.1 Km)

Parcul Giulesti
Aprox. 2082 m (2.1 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 2072 m (2.1 Km)

Parcul Cpt. Av. Marasoiu Gheorghe
Aprox. 2114 m (2.1 Km)

Parcul George Calinescu
Aprox. 2077 m (2.1 Km)

Luigi Cazzavilan Park
Aprox. 2240 m (2.2 Km)