Parcul Regina Maria
Aprox. 745 m (0.7 Km)

Parc
Aprox. 939 m (0.9 Km)

Kiseleff Park
Aprox. 939 m (0.9 Km)

Complexul Sportiv Ciresarii
Aprox. 1078 m (1.1 Km)

Gradina Botanica USAMV
Aprox. 1171 m (1.2 Km)

Parcul Modrogan
Aprox. 1211 m (1.2 Km)

Parc Dendrologic
Aprox. 1303 m (1.3 Km)

Lacul Herastrau
Aprox. 1434 m (1.4 Km)

Parcul Khalil Gibran
Aprox. 1444 m (1.4 Km)

Parcul Duca
Aprox. 1473 m (1.5 Km)

Parcul Brancusi
Aprox. 1636 m (1.6 Km)

Parcul 9 Mai
Aprox. 1648 m (1.6 Km)

Parcul Cpt. Av. Marasoiu Gheorghe
Aprox. 1590 m (1.6 Km)

Parcul George Calinescu
Aprox. 1602 m (1.6 Km)

Parcul Crangasi
Aprox. 1676 m (1.7 Km)

Parcul Garii de Nord
Aprox. 1821 m (1.8 Km)

Parcul Bordei
Aprox. 1763 m (1.8 Km)

Lacul Floreasca
Aprox. 1907 m (1.9 Km)

Parcul Floreasca
Aprox. 2142 m (2.1 Km)

Parcul Nicolae Iorga
Aprox. 2138 m (2.1 Km)