Liberty Center
Aprox. 1196 m (1.2 Km)

Unirea Shopping Center
Aprox. 1223 m (1.2 Km)

Cocor
Aprox. 1360 m (1.4 Km)

Bucuresti Mall (Vitan Mall)
Aprox. 2815 m (2.8 Km)

AFI Palace Cotroceni
Aprox. 3211 m (3.2 Km)

Centrul Comercial Orhideea
Aprox. 3337 m (3.3 Km)

Sun Plaza Shopping Center
Aprox. 3763 m (3.8 Km)

Centrul Comercial Big Berceni
Aprox. 4123 m (4.1 Km)

Complex Comercial Bucur Obor
Aprox. 4188 m (4.2 Km)

Plaza Romania
Aprox. 4503 m (4.5 Km)

Sir Complex Lujerului
Aprox. 4718 m (4.7 Km)

Grant Shopping Center
Aprox. 4780 m (4.8 Km)

Domino Plaza
Aprox. 4858 m (4.9 Km)

Vitantis Shopping Center
Aprox. 5139 m (5.1 Km)

Mega Mall
Aprox. 5366 m (5.4 Km)

Galeriile Titan
Aprox. 5580 m (5.6 Km)

Grand Arena Mall
Aprox. 5815 m (5.8 Km)

Promenada
Aprox. 6269 m (6.3 Km)

Iris Titan Shopping Center
Aprox. 7068 m (7.1 Km)

Flora Center
Aprox. 7090 m (7.1 Km)