Mega Image Amzei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 373 m (0.4 Km)

Mega Image Iancu de Hunedoara
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 877 m (0.9 Km)

Mega Image Carol
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1374 m (1.4 Km)

Mega Image Eminescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1547 m (1.5 Km)

Mega Image Mosilor
Orar: L-S 07.30 - 23.00, D 08.00 - 23.00
Aprox. 1591 m (1.6 Km)

Mega Image Titulescu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1747 m (1.7 Km)

Mega Image Lizeanu
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1793 m (1.8 Km)

Mega Image Unirii
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1938 m (1.9 Km)

Carrefour Unirii
Orar: 7:00 - 22:00
Aprox. 1869 m (1.9 Km)

Mega Image Banu Manta
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 1923 m (1.9 Km)

Mega Image Lacul Tei
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00

Aprox. 2041 m (2.0 Km)

Mega Image Obor
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 1981 m (2.0 Km)

Mega Image Hala Traian
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2105 m (2.1 Km)

Mega Image Ion Mincu
Orar: 07.30 - 24.00
Aprox. 2214 m (2.2 Km)

Billa Floreasca
Orar: L-S 7:00 - 22:00, D 8:00 - 20:00
Aprox. 2320 m (2.3 Km)

Kaufland Floreasca
Orar: L-S 07.30 - 22.00, D 08.00 - 20.00
Aprox. 2302 m (2.3 Km)

G Market Colentina (Obor)
Orar: 8:00 - 22:00
Aprox. 2257 m (2.3 Km)

Mega Image Ferdinand
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2387 m (2.4 Km)

Kaufland Colentina
Orar: L-S 07.30 ? 22.00, D 08.00 ? 20.00
Aprox. 2607 m (2.6 Km)

Mega Image Ion Mihalache
Orar: L-S 08.00 - 22.00, D 08.00 - 21.00
Aprox. 2604 m (2.6 Km)